جستجوی ( 60 )

748 ₺ 970,000

دو خوابه لوکس در غرب استانبول

واحد دوخوابه لوکس 100متری دارای حمام و دستشویی م...
واحد دوخوابه لوکس 100متری دارای حمام و دستشویی م...
749 ₺ 760,000

یکخواب اقتصادی در اسنیورت

واحد یکخوابه لوکس 60 متری دارای حمام و دستشویی...
واحد یکخوابه لوکس 60 متری دارای حمام و دستشویی...
750 ₺ 490,000

یکخوابه لوکس در دلتادلوکس

واحد یکخوابه لوکس 80متری دارای حمام و دستشویی و...
واحد یکخوابه لوکس 80متری دارای حمام و دستشویی و...
756 ₺ 2,400,000

واحد یکخوابه لوکس در ماسلاک

واحد یکخوابه لوکس 76متری دارای حمام و دستشویی مس...
واحد یکخوابه لوکس 76متری دارای حمام و دستشویی مس...
758 ₺ 390,000

واحد دو خواب با نقشه و نور عالی در استار تاور اسنیورت

واحد دوخوابه  120متری دارای تمامی امکانات ن...
واحد دوخوابه  120متری دارای تمامی امکانات ن...
759 ₺ 480,000

واحد یکخوابه مناسب با ویو استخر و شهر

واحد یکخوابه لوکس 63متری دارای تمامی امکانات نظی...
واحد یکخوابه لوکس 63متری دارای تمامی امکانات نظی...
760 ₺ 450,000

یکخوابه بازسازی شده نیمه اشیا

واحد یکخوابه  65 متری نگهبانی بیست و چهار س...
واحد یکخوابه  65 متری نگهبانی بیست و چهار س...
762 ₺ 955,000

دوخوابه متراژ بزرگ در طبقات بالا

واحد دوخوابه لوکس دارای تمامی امکانات نظیر استخر...
واحد دوخوابه لوکس دارای تمامی امکانات نظیر استخر...
763 ₺ 595,000

پروژه لوکس یکخوابه در حیات پارک اسنیورت

واحد یکخوابه لوکس 77 متری واقع شده در بهترین منط...
واحد یکخوابه لوکس 77 متری واقع شده در بهترین منط...
765 ₺ 880,000

یکخوابه با اشیا در یکی از بهترین شهرکهای بیلیکدوزو

واحد یکخوابه لوکس 70 متری  واقع شده در بهتر...
واحد یکخوابه لوکس 70 متری  واقع شده در بهتر...
767 ₺ 2,000,000

واحد دو خوابه در شهرک ساحلی بسیار زیبا در غرب استانبول

واحد دوخوابه لوکس 123متری دارای حمام و دستشویی م...
واحد دوخوابه لوکس 123متری دارای حمام و دستشویی م...
768 ₺ 880,000

یکخوابه لوکس در منطقه زیبای بیکینت

واحد یکخوابه لوکس 65 متری واقع شده در بهترین منط...
واحد یکخوابه لوکس 65 متری واقع شده در بهترین منط...
769 ₺ 1,000,000

واحد سه خواب با قیمت بسیار مناسب

واحد سه خوابه لوکس 225متری بازسازی فوق العاده...
واحد سه خوابه لوکس 225متری بازسازی فوق العاده...
770 ₺ 2,800,000

واحد یکخوابه مناسب جهت اخذ شهروندی

واحد یکخوابه لوکس 70 متری واقع شده در منطقه...
واحد یکخوابه لوکس 70 متری واقع شده در منطقه...
771 ₺ 18,500,000

واحد 5 خوابه پنت هاوس در یکی از بینظیرترین برجهای سارییر

پنت هاوس پنج خوابه سوپرلوکس واقع شده در منطقه زیب...
پنت هاوس پنج خوابه سوپرلوکس واقع شده در منطقه زیب...
772 ₺ 18,500,000

واحد 5 خوابه پنت هاوس در یکی از بینظیرترین برجهای سارییر

پنت هاوس پنج خوابه سوپرلوکس واقع شده در منطقه زیب...
پنت هاوس پنج خوابه سوپرلوکس واقع شده در منطقه زیب...
773 ₺ 450,000

دو خوابه با قیمت مناسب در منطقه اسنیورت

واحد دوخوابه لوکس 137متری دارای حمام و دستشویی م...
واحد دوخوابه لوکس 137متری دارای حمام و دستشویی م...
774 ₺ 870,000

دوخوابه بالکن دار در نزدیکی متروبوس

واحد دو خوابه لوکس 120متری واقع شده در منطقه...
واحد دو خوابه لوکس 120متری واقع شده در منطقه...
780 ₺ 470,000

یک خوابه با موقعیت عالی در غرب استانبول

یک خوابه شیک  دید فوق العاده  امکا...
یک خوابه شیک  دید فوق العاده  امکا...
785 ₺ 470,000

واحد 1 خوابه لوکس با دید عالی

واحد یکخوابه لوکس 65 متری دارای تمامی امکانات نظ...
واحد یکخوابه لوکس 65 متری دارای تمامی امکانات نظ...
786 ₺ 520,000

یکخوابه با دید استخر و شهرک

واحد یکخوابه لوکس 65 متری دارای تمامی امکانات نظ...
واحد یکخوابه لوکس 65 متری دارای تمامی امکانات نظ...
787 ₺ 645,000

دو خوابه نوساز در نزدیکی ساحل آوجیلار

واحد دوخوابه لوکس 85 متری واقع شده در بهترین منط...
واحد دوخوابه لوکس 85 متری واقع شده در بهترین منط...
789 ₺ 880,000

سه خوابه لوکس با قیمت عالی مناسب جهت اخذ شهروندی

سرمایه گذاری عالی جهت اخذ شهروندی  واقع شده...
سرمایه گذاری عالی جهت اخذ شهروندی  واقع شده...
790 ₺ 1,200,000

یکخوابه بسیار لوکس در طبقات بالا با ویو دریا

واحد یکخوابه بسیار لوکس 80 متری واقع شده در بهتر...
واحد یکخوابه بسیار لوکس 80 متری واقع شده در بهتر...
791 ₺ 770,000

سه خوابه بالکن دار با تمام امکانات

واحد سه خوابه لوکس 145متری دارای حمام و دستشویی...
واحد سه خوابه لوکس 145متری دارای حمام و دستشویی...
793 ₺ 550,000

دوخوابه نوساز با موقعیت عالی

واحد دوخوابه لوکس 100متری دارای حمام و دستشویی م...
واحد دوخوابه لوکس 100متری دارای حمام و دستشویی م...
794 ₺ 760,000

واحد دوخوابه با امکانات در غرب استانبول

واحد دوخوابه لوکس 100متری نگهبانی بیست و چهار سا...
واحد دوخوابه لوکس 100متری نگهبانی بیست و چهار سا...
795 ₺ 990,000

دو خوابه دوبلکس با ویو عالی مناسب جهت اخذ شهروندی

واحد دوخوابه دوبلکس 110متری واقع شده در بهترین م...
واحد دوخوابه دوبلکس 110متری واقع شده در بهترین م...
796 ₺ 1,170,000

دو خوابه با نقشه عالی در یکی از بهترین شهرک های غرب استانبول

واحدهای دوخوابه و سه خوابه لوکس در یکی...
واحدهای دوخوابه و سه خوابه لوکس در یکی...
797 ₺ 460,000

یکخوابه لوکس با تمام امکانات

واحد یکخوابه لوکس 60متری دارای تمامی امکانات نظی...
واحد یکخوابه لوکس 60متری دارای تمامی امکانات نظی...
798 ₺ 770,000

دوخوابه متراژ بزرگ در نزدیکی ساحل بیلیکدوزو

واحد دوخوابه لوکس 95متری دارای دو سرویس ایرانی و...
واحد دوخوابه لوکس 95متری دارای دو سرویس ایرانی و...
799 ₺ 700,000

واحد دوخوابه در نزدیکی ساحل بیلیکدوزو

واحد دوخوابه  100متری واقع شده در بهترین من...
واحد دوخوابه  100متری واقع شده در بهترین من...
804 ₺ 2,200,000

واحد دو خوابه با موقعیت بسیار عالی در غرب استانبول

واحد دوخوابه لوکس 110متری واقع شده در بهترین منط...
واحد دوخوابه لوکس 110متری واقع شده در بهترین منط...
806 ₺ 850,000

سه خوابه با ویو فضای سبز و استخر

واحد سه خوابه 127متری دارای دو سرویس حمام و دستش...
واحد سه خوابه 127متری دارای دو سرویس حمام و دستش...
811 ₺ 960,000

واحد چهار خوابه دوبلکس با موقعیت عالی

واحد چهار خوابه دوبلکس 170متری دارای حمام و دستش...
واحد چهار خوابه دوبلکس 170متری دارای حمام و دستش...
824 ₺ 1,400,000

سه خوابه با تمام امکانات در غرب استانبول

واحد سه خوابه  ۷دقیقه پیاده تا ایستگاه متروب...
واحد سه خوابه  ۷دقیقه پیاده تا ایستگاه متروب...
825 ₺ 520,000

واحد یک خوابه در منطقه جمهوریت

واحد تکخواب  در منطقه جمهوریت دسترسی ۷دقیقه...
واحد تکخواب  در منطقه جمهوریت دسترسی ۷دقیقه...
826 ₺ 370,000

واحد یکخوابه در منطقه اسنیورت

واحد یکخوابه 65 متری واقع شده در منطقه اسنیورت&n...
واحد یکخوابه 65 متری واقع شده در منطقه اسنیورت&n...
827 ₺ 500,000

واحد یک خوابه بالکن دار در غرب استانبول

واحد یکخوابه لوکس 70 متری دارای تمامی امکانات نظ...
واحد یکخوابه لوکس 70 متری دارای تمامی امکانات نظ...
828 ₺ 500,000

واحد یکخوابه در غرب استانبول

واحد یکخوابه  دارای تمامی امکانات نظیر استخ...
واحد یکخوابه  دارای تمامی امکانات نظیر استخ...
830 ₺ 1,300,000

واحد دوخوابه نوساز بسیار لوکس در نزدیکی ساحل زیبای دریای مرمره

واحد دوخوابه بسیار لوکس ساحلی مناسب جهت اخذ شهر...
واحد دوخوابه بسیار لوکس ساحلی مناسب جهت اخذ شهر...
832 ₺ 4,300,000

واحد یکخوابه لوکس در منطقه ماسلاک

واحد یکخوابه لوکس 120متری دارای حمام و دستشویی م...
واحد یکخوابه لوکس 120متری دارای حمام و دستشویی م...
833 ₺ 820,000

واحد یکخوابه در منطقه باهچه شهیر

واحد یکخوابه لوکس 70متری دارای تمامی امکانات نظی...
واحد یکخوابه لوکس 70متری دارای تمامی امکانات نظی...
834 ₺ 630,000

یکخوابه بالکن دار در منطقه باهچه شهیر

واحد یکخوابه 70متری دارای امکاناتی نظیر نگ...
واحد یکخوابه 70متری دارای امکاناتی نظیر نگ...
837 ₺ 1,310,000

واحد دوخوابه لوکس با موقعیت عالی در منطقه گوزل یورت

واحد دوخوابه لوکس 130متری دارای حمام و دستشویی م...
واحد دوخوابه لوکس 130متری دارای حمام و دستشویی م...
842 ₺ 4,600,000

واحد سه خوابه در طبقات بالا با موقعیت عالی

واحد سه خوابه لوکس 160متری دارای حمام و دستشویی...
واحد سه خوابه لوکس 160متری دارای حمام و دستشویی...
843 ₺ 2,200,000

دوخوابه نوساز در منطقه بغداد

واحد دوخوابه لوکس 100متری واقع شده در منطقه بغدا...
واحد دوخوابه لوکس 100متری واقع شده در منطقه بغدا...
844 ₺ 2,800,000

واحد دوخوابه لوکس در منطقه بغداد

واحد دوخوابه لوکس 115متری واقع شده در منطقه بغدا...
واحد دوخوابه لوکس 115متری واقع شده در منطقه بغدا...
845 ₺ 1,390,000

واحد سه خوابه دوبلکس در منطقه بیلیکدوزو

واحد سه خوابه دوبلکس 175متری دارای حمام و دستشوی...
واحد سه خوابه دوبلکس 175متری دارای حمام و دستشوی...
847 ₺ 1,850,000

واحد چهارخوابه دوبلکس مناسب جهت اخذ شهروندی

واحد چهارخوابه دوبکس 200متری واقع شده در بهترین...
واحد چهارخوابه دوبکس 200متری واقع شده در بهترین...
848 ₺ 1,580,000

سه خوابه دوبلکس با تمام امکانات رفاهی

واحد سه خوابه دوبکس 160 متری واقع شده در بهتری...
واحد سه خوابه دوبکس 160 متری واقع شده در بهتری...
849 ₺ 1,250,000

سه خوابه با تمام امکانات در منطقه بیکنت

واحد سه خوابه لوکس 150متری دارای حمام و دستشویی...
واحد سه خوابه لوکس 150متری دارای حمام و دستشویی...
850 ₺ 560,000

دوخوابه مناسب جهت اخذ شهروندی

واحد دوخوابه 115متری دارای امکاناتی نظیر استخر...
واحد دوخوابه 115متری دارای امکاناتی نظیر استخر...
851 ₺ 1,320,000

واحد سه خوابه دوبلکس مناسب جهت اخذ شهروندی

واحد سه خوابه دوبلکس 175متری دارای حمام و دستشوی...
واحد سه خوابه دوبلکس 175متری دارای حمام و دستشوی...
852 ₺ 750,000

سه خوابه با قیمت بسیار عالی در منطقه اسنیورت

واحد سه خوابه  145متری دارای حمام و دستشویی...
واحد سه خوابه  145متری دارای حمام و دستشویی...
853 ₺ 2,140,000

واحد دو خوابه در منطقه باهچه شهیر

واحد دوخوابه لوکس 120متری دارای حمام و دستشویی م...
واحد دوخوابه لوکس 120متری دارای حمام و دستشویی م...
854 ₺ 495,000

واحد یکخوابه لوکس با قیمت مناسب

واحد یکخوابه لوکس 70متری دارای تمامی امکانات نظی...
واحد یکخوابه لوکس 70متری دارای تمامی امکانات نظی...
859 ₺ 2,800,000

واحد یکخوابه لوکس در منطقه سارییر

واحد یکخوابه لوکس واقع شده در منطقه زیبای سا...
واحد یکخوابه لوکس واقع شده در منطقه زیبای سا...
860 ₺ 330,000

یک خوابه با قیمت مناسب در اسنیورت

واحد یکخوابه دارای تمامی امکانات نظیر استخر باش...
واحد یکخوابه دارای تمامی امکانات نظیر استخر باش...
861 ₺ 650,000

واحد یکخوابه در غرب استانبول

واحد یکخوابه لوکس دارای تمامی امکانات نظیر استخر...
واحد یکخوابه لوکس دارای تمامی امکانات نظیر استخر...

Compare Listings

Khaneistanbul