جستجوی ( 5 )

770 ₺ 2,800,000

واحد یکخوابه مناسب جهت اخذ شهروندی

واحد یکخوابه لوکس 70 متری واقع شده در منطقه...
واحد یکخوابه لوکس 70 متری واقع شده در منطقه...
771 ₺ 18,500,000

واحد 5 خوابه پنت هاوس در یکی از بینظیرترین برجهای سارییر

پنت هاوس پنج خوابه سوپرلوکس واقع شده در منطقه زیب...
پنت هاوس پنج خوابه سوپرلوکس واقع شده در منطقه زیب...
772 ₺ 18,500,000

واحد 5 خوابه پنت هاوس در یکی از بینظیرترین برجهای سارییر

پنت هاوس پنج خوابه سوپرلوکس واقع شده در منطقه زیب...
پنت هاوس پنج خوابه سوپرلوکس واقع شده در منطقه زیب...
800 ₺ 15,200,000

ویلای 7 خوابه بسیار شیک در منطقه زیبای سارییر

ویلای هفت خوابه لوکس 600 متری واقع شده در بهترین...
ویلای هفت خوابه لوکس 600 متری واقع شده در بهترین...
859 ₺ 2,800,000

واحد یکخوابه لوکس در منطقه سارییر

واحد یکخوابه لوکس واقع شده در منطقه زیبای سا...
واحد یکخوابه لوکس واقع شده در منطقه زیبای سا...

Compare Listings

Khaneistanbul