جستجوی ( 33 )

764 ₺ 710,000

واحد دو خوابه لوکس نوساز ساحلی

واحد دوخوابه لوکس 98متری بالکن دار واقع شده در ب...
واحد دوخوابه لوکس 98متری بالکن دار واقع شده در ب...
765 ₺ 880,000

یکخوابه با اشیا در یکی از بهترین شهرکهای بیلیکدوزو

واحد یکخوابه لوکس 70 متری  واقع شده در بهتر...
واحد یکخوابه لوکس 70 متری  واقع شده در بهتر...
767 ₺ 2,000,000

واحد دو خوابه در شهرک ساحلی بسیار زیبا در غرب استانبول

واحد دوخوابه لوکس 123متری دارای حمام و دستشویی م...
واحد دوخوابه لوکس 123متری دارای حمام و دستشویی م...
768 ₺ 880,000

یکخوابه لوکس در منطقه زیبای بیکینت

واحد یکخوابه لوکس 65 متری واقع شده در بهترین منط...
واحد یکخوابه لوکس 65 متری واقع شده در بهترین منط...
775 ₺ 2,100,000

ویلای ۵ خوابه در محله ی ساحلی گلپینار

ویلای تریپلکس با منظره دریا  با اشیاء کامل...
ویلای تریپلکس با منظره دریا  با اشیاء کامل...
776 ₺ 5,000,000

ویلای ساحلی ۷ خوابه بسیار شیک و مجهز

ویلای تریپلکس ۷ خوابه لوکس  در فاصله کمتر...
ویلای تریپلکس ۷ خوابه لوکس  در فاصله کمتر...
777 ₺ 3,800,000

ویلایی ۵ خوابه در بهترین منطقه غرب استانبول

ویلای ۵ خوابه به متراژ ۳۵۰ متر  نزدیک به س...
ویلای ۵ خوابه به متراژ ۳۵۰ متر  نزدیک به س...
778 ₺ 3,000,000

ویلای 5 خوابه بسیار شیک داخل شهرک

ویلای 5 خوابه بسیار شیک  باغچه اختصاصی به...
ویلای 5 خوابه بسیار شیک  باغچه اختصاصی به...
781 ₺ 710,000

واحد دوبلکس با ویو دریا در بیلیکدوزو

واحد 3 خوابه دوبلکس با دید دریا قیمت: هفتص...
واحد 3 خوابه دوبلکس با دید دریا قیمت: هفتص...
782 ₺ 995,000

واحد سه خوابه دوبلکس در غرب استانبول

سه خوابه دوبلکس  مجهز به آشپزخانه و س...
سه خوابه دوبلکس  مجهز به آشپزخانه و س...
789 ₺ 880,000

سه خوابه لوکس با قیمت عالی مناسب جهت اخذ شهروندی

سرمایه گذاری عالی جهت اخذ شهروندی  واقع شده...
سرمایه گذاری عالی جهت اخذ شهروندی  واقع شده...
790 ₺ 1,200,000

یکخوابه بسیار لوکس در طبقات بالا با ویو دریا

واحد یکخوابه بسیار لوکس 80 متری واقع شده در بهتر...
واحد یکخوابه بسیار لوکس 80 متری واقع شده در بهتر...
793 ₺ 550,000

دوخوابه نوساز با موقعیت عالی

واحد دوخوابه لوکس 100متری دارای حمام و دستشویی م...
واحد دوخوابه لوکس 100متری دارای حمام و دستشویی م...
794 ₺ 760,000

واحد دوخوابه با امکانات در غرب استانبول

واحد دوخوابه لوکس 100متری نگهبانی بیست و چهار سا...
واحد دوخوابه لوکس 100متری نگهبانی بیست و چهار سا...
795 ₺ 990,000

دو خوابه دوبلکس با ویو عالی مناسب جهت اخذ شهروندی

واحد دوخوابه دوبلکس 110متری واقع شده در بهترین م...
واحد دوخوابه دوبلکس 110متری واقع شده در بهترین م...
798 ₺ 770,000

دوخوابه متراژ بزرگ در نزدیکی ساحل بیلیکدوزو

واحد دوخوابه لوکس 95متری دارای دو سرویس ایرانی و...
واحد دوخوابه لوکس 95متری دارای دو سرویس ایرانی و...
799 ₺ 700,000

واحد دوخوابه در نزدیکی ساحل بیلیکدوزو

واحد دوخوابه  100متری واقع شده در بهترین من...
واحد دوخوابه  100متری واقع شده در بهترین من...
802 ₺ 4,900,000

ویلای 5 خوابه دوبلکس با تمام امکانات

ویلای 5 خوابه دوبلکس 400 متری دارای حمام و دستشو...
ویلای 5 خوابه دوبلکس 400 متری دارای حمام و دستشو...
804 ₺ 2,200,000

واحد دو خوابه با موقعیت بسیار عالی در غرب استانبول

واحد دوخوابه لوکس 110متری واقع شده در بهترین منط...
واحد دوخوابه لوکس 110متری واقع شده در بهترین منط...
807 ₺ 850,000

دو خوابه نوساز در نزدیکی ساحل بیلیکدوزو

واحد دوخوابه نوساز 110متری دارای حمام و دستشویی...
واحد دوخوابه نوساز 110متری دارای حمام و دستشویی...
811 ₺ 960,000

واحد چهار خوابه دوبلکس با موقعیت عالی

واحد چهار خوابه دوبلکس 170متری دارای حمام و دستش...
واحد چهار خوابه دوبلکس 170متری دارای حمام و دستش...
814 ₺ 720,000

سه خوابه نوساز با قیمت مناسب در منطقه بیلیکدوزو

واحد سه خوابه 130متری مناسب جهت اخذ شهروندی تر...
واحد سه خوابه 130متری مناسب جهت اخذ شهروندی تر...
817 ₺ 450,000

دو خوابه نوساز در نزدیکی ساحل و اسکله

واحد دوخوابه نوساز 100متری واقع شده در منطقه یکو...
واحد دوخوابه نوساز 100متری واقع شده در منطقه یکو...
818 ₺ 490,000

دو خوابه نوساز در بیلیکدوزو

واحد دوخوابه نوساز 100متری واقع شده در منطقه یکو...
واحد دوخوابه نوساز 100متری واقع شده در منطقه یکو...
827 ₺ 500,000

واحد یک خوابه بالکن دار در غرب استانبول

واحد یکخوابه لوکس 70 متری دارای تمامی امکانات نظ...
واحد یکخوابه لوکس 70 متری دارای تمامی امکانات نظ...
830 ₺ 1,300,000

واحد دوخوابه نوساز بسیار لوکس در نزدیکی ساحل زیبای دریای مرمره

واحد دوخوابه بسیار لوکس ساحلی مناسب جهت اخذ شهر...
واحد دوخوابه بسیار لوکس ساحلی مناسب جهت اخذ شهر...
838 ₺ 6,800,000

ویلای شش خوابه دوقلو با تمام امکانات مناسب جهت اخذ شهروندی

ویلای شش خوابه تریپلکس واقع شده در بهترین منطقه ب...
ویلای شش خوابه تریپلکس واقع شده در بهترین منطقه ب...
845 ₺ 1,390,000

واحد سه خوابه دوبلکس در منطقه بیلیکدوزو

واحد سه خوابه دوبلکس 175متری دارای حمام و دستشوی...
واحد سه خوابه دوبلکس 175متری دارای حمام و دستشوی...
846 ₺ 3,500,000

ویلای 7 خوابه تریپلکس در نزدیکی ساحل بیلیکدوزو

ویلای هفت خوابه تریپلکس 300 متری واقع شده در بهت...
ویلای هفت خوابه تریپلکس 300 متری واقع شده در بهت...
847 ₺ 1,850,000

واحد چهارخوابه دوبلکس مناسب جهت اخذ شهروندی

واحد چهارخوابه دوبکس 200متری واقع شده در بهترین...
واحد چهارخوابه دوبکس 200متری واقع شده در بهترین...
848 ₺ 1,580,000

سه خوابه دوبلکس با تمام امکانات رفاهی

واحد سه خوابه دوبکس 160 متری واقع شده در بهتری...
واحد سه خوابه دوبکس 160 متری واقع شده در بهتری...
849 ₺ 1,250,000

سه خوابه با تمام امکانات در منطقه بیکنت

واحد سه خوابه لوکس 150متری دارای حمام و دستشویی...
واحد سه خوابه لوکس 150متری دارای حمام و دستشویی...
851 ₺ 1,320,000

واحد سه خوابه دوبلکس مناسب جهت اخذ شهروندی

واحد سه خوابه دوبلکس 175متری دارای حمام و دستشوی...
واحد سه خوابه دوبلکس 175متری دارای حمام و دستشوی...

Compare Listings

Khaneistanbul