جستجوی ( 5 )

835 ₺ 26,000,000

ویلای شش خوابه لوکس در منطقه زیبای بیکوز

ویلای شش خوابه لوکس 1100متری واقع شده در من...
ویلای شش خوابه لوکس 1100متری واقع شده در من...
836 ₺ 35,000,000

ویلای شش خوابه لوکس با ویو بسفروس در منطقه زیبای بیکوز

ویلای شش خوابه بسیار لوکس 1250 متری واقع شده در...
ویلای شش خوابه بسیار لوکس 1250 متری واقع شده در...
856 ₺ 27,500,000

ویلای 4 طبقه فوق العاده لوکس در منطقه زیبای بی کوز

ویلای 6 خوابه سوپرلوکس 4 طبقه  واقع شده در...
ویلای 6 خوابه سوپرلوکس 4 طبقه  واقع شده در...
857 ₺ 18,150,000

ویلای پنج خوابه مناسب جهت اخذ شهروندی در منطقه بی کوز

ویلای پنج خوابه لوکس 1300متری واقع شده در منطقه...
ویلای پنج خوابه لوکس 1300متری واقع شده در منطقه...
858 ₺ 65,000,000

ویلای هشت خوابه لوکس در استانبول آسیایی

ویلای هشت خوابه لوکس 1250متری مجهز به آسانسور دا...
ویلای هشت خوابه لوکس 1250متری مجهز به آسانسور دا...

Compare Listings

Khaneistanbul